"Nové soukromé právo" navazuje na řadu úspěšných projektů, kterým je vydavatelství EPRAVO.CZ tradičně partnerem. V roce 2012 se v  
prostorách Clarion Congress Hotelu například uskutečnil celosvětový kongres pojišťoven právní ochrany s účastí téměř sedmi set delegátů. O rok  
později pak zase oslavy k dvacátému výročí obnovy svobodného notariátu v České republice. EPRAVO.CZ je pořadatelem tradičního firemního  
žebříčku Právnická firma roku a spolu s Českou advokátní komorou pořádá celojustiční soutěž Právník roku.

Copyright C 2014 by epravo.cz  .  All Rights reserved  .  E-Mail: info@epravo.cz